Privacybeleid

Privacybeleid en dienstverleners

Als gebruiker van onze website verschaft deze verklaring inzake gegevensbescherming u alle noodzakelijke informatie over hoe, in welke mate en voor welk doel wij of derde aanbieders gegevens van u verzamelen en gebruiken. Het verzamelen en gebruik van uw gegevens gebeurt strikt volgens de bepalingen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse wet op de telemedia (TMG).

Wij voelen ons bijzonder betrokken bij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en werken daarom strikt binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften. Wij verzamelen deze persoonsgegevens op vrijwillige basis, waar dat mogelijk is. Bovendien geven wij deze gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming door aan derden. Wij garanderen een hoog veiligheidsniveau voor bijzonder vertrouwelijke gegevens, zoals bij betalingstransacties of met betrekking tot uw vragen aan ons, door gebruik te maken van SSL-codering.

Wij willen echter van deze gelegenheid gebruik maken om te wijzen op de algemene gevaren van het gebruik van internet waarop wij geen vat hebben. Vooral bij e-mailverkeer zijn uw gegevens zonder verdere voorzorgsmaatregelen niet veilig en kunnen ze onder bepaalde omstandigheden door derden worden verzameld.

De dienstverlener volgens § 13 van de Duitse telemediawet (TMG) en de verantwoordelijke partij volgens § 3 lid 7 van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) is urlaubsprinz KG, Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein, Duitsland, zie ons impressum. U kunt te allen tijde contact opnemen met datenschutz@urlaubsprinz.de met vragen over gegevensbescherming.

Informatie, verwijdering, blokkering

U kunt te allen tijde gratis informatie krijgen over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen en over de herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverzameling en -verwerking. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens te eisen. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die worden bewaard op grond van wettelijke voorschriften of die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering. Om ervoor te zorgen dat een gegevensblok te allen tijde kan worden uitgevoerd, worden de gegevens ter controle in een blokkeringsbestand bewaard. Als de gegevens niet onder een wettelijke archiveringsplicht vallen, verwijderen wij uw gegevens op uw verzoek. Indien de archiveringsplicht van toepassing is, zullen wij uw gegevens afschermen. Voor alle vragen en opmerkingen over de correctie, blokkering of verwijdering van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in deze gegevensbeschermingsverklaring of op het in het impressum vermelde adres.

Onze websites

Onze portalen zijn advertentieplatforms voor vakantieaccommodaties in Duitsland. Websitegebruikers die vakantieverblijven willen verhuren ("verhuurders") kunnen een advertentie van hun vakantieverblijven maken en publiceren en deze zo beschikbaar stellen voor bezichtiging en contact leggen met websitegebruikers die vakantieverblijven willen huren ("huurders"). De presentatie van de advertenties omvat een mogelijkheid tot rechtstreeks contact tussen de verhuurder en de huurder.

Onze websites bezoeken

U kunt onze websites bezoeken zonder enige informatie over uw identiteit prijs te geven. Uw browser geeft alleen automatisch informatie door aan de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een logbestand en bewaard tot ze automatisch wordt gewist:

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt om het gebruik van onze websites mogelijk te maken, de veiligheid en stabiliteit van het systeem te waarborgen en voor het technisch beheer van de netwerkinfrastructuur. We trekken geen conclusies over u als persoon.

Registratie op onze website

Als verhuurder moet u zich registreren op onze website om vakantiewoningen en vakantiehuizen te kunnen publiceren op ons platform. Wanneer u zich op onze website registreert als verhuurder, verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens van u als verplichte informatie:

Zodra u het registratieformulier heeft ingevuld, ontvangt u een bevestiging op uw e-mailadres met een link naar uw persoonlijke hostlogin. Voordat u de persoonlijke hostlogin gebruikt, verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens van u als verplichte informatie:

Door in te loggen op uw persoonlijke hostlogin bevestigt u dat uw registratie correct is. U kunt later vrijwillig meer gegevens invoeren in uw host login.

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen

Als u als verhuurder een advertentie voor een vakantiewoning plaatst, zijn uw naam en het door u opgegeven telefoon- en/of mobiele nummer zichtbaar voor potentiële huurders. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Uw opgeslagen gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie met u. Na afloop van het contract worden uw gegevens bewaard met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, maar voor andere doeleinden geblokkeerd. Na het verstrijken van deze termijnen worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens.

Een aanvraag sturen

Als u geïnteresseerd bent in een vakantiewoning of een vakantiehuis, kunt u via ons aanvraagformulier contact opnemen met de verhuurder. De volgende verplichte gegevens moeten worden ingevuld:

U kunt vrijwillig meer informatie verstrekken en de verhuurder vragen stellen. Alle door u verstrekte informatie wordt doorgegeven aan de verhuurder ten behoeve van het contactverzoek. De verhuurder zal de informatie gebruiken om uw aanvraag te controleren en contact met u op te nemen.

Wij raden u aan nooit persoonlijke en gevoelige gegevens (zoals creditcardgegevens of banktoegangsgegevens) per e-mail of via ons mailserversysteem te versturen. Wij vragen u nooit om dergelijke gegevens te versturen of om persoonlijke gegevens te bevestigen door op een link te klikken.

Verzoeken die via ons mailserversysteem worden verzonden, worden op onze server opgeslagen en verwerkt. Wij kunnen de aanvragen inzien, maar alleen voor zover dit nodig is om de veiligheid van de contractanten of een goed contact te waarborgen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de contractanten moeten worden beschermd tegen strafbare feiten die worden gepleegd via phishing of het verzenden van valse e-mails.

Opslagplaats

De door ons verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens staan op een server van Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln. Er is een overeenkomst inzake de verwerking van bestelgegevens.

Doorgifte van gegevens aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

Nieuwsbrief verzending

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die u tijdens de inschrijving hebt verstrekt om u de nieuwsbrief toe te sturen. Wij gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure om u aan te melden voor de nieuwsbrief: Na uw registratie sturen wij u een e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres met de vraag of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u niet onmiddellijk bevestigt, wordt uw inschrijving automatisch uit onze database verwijderd. Als u dit bevestigt, wordt uw e-mailadres uitsluitend opgeslagen om u de nieuwsbrief toe te zenden en alleen totdat u zich afmeldt.

Daarnaast slaan wij uw IP-adres en de tijdstippen van zowel registratie als bevestiging op om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. In principe geven wij uw gegevens niet door aan derden. De enige uitzonderingen zijn partnerbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de technische verwerking van de nieuwsbrief. De omvang van de verstrekte gegevens is beperkt tot het noodzakelijke minimum.

U kunt uw inschrijving voor het ontvangen van de nieuwsbrief en uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. U kunt de herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het impressum vermelde contactmogelijkheden.

Serverlogbestanden

De serverlogbestanden zijn geanonimiseerde gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. Uit deze gegevens kunnen geen conclusies over u persoonlijk worden getrokken, maar om technische redenen zijn ze onmisbaar voor de levering en presentatie van onze inhoud. Bovendien dienen ze voor onze statistieken en de constante optimalisering van onze inhoud. Typische logbestanden omvatten de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid gegevens, de browser die werd gebruikt voor toegang en de versie ervan, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de provider waarmee u een contract hebt afgesloten, de pagina van waaruit u naar onze site kwam (referrer URL) en uw IP-adres. Logbestanden maken ook een nauwkeurige controle mogelijk in geval van vermoeden van illegaal gebruik van onze website.

SSL-codering

Onze websites gebruiken SSL-codering bij het verzenden van vertrouwelijke of persoonlijke inhoud van onze gebruikers. Deze codering wordt bijvoorbeeld geactiveerd bij de verwerking van betalingstransacties en wanneer u ons via onze website vragen stelt. Zorg ervoor dat SSL-codering aan uw kant is geactiveerd voor overeenkomstige activiteiten. Het gebruik van encryptie is gemakkelijk te herkennen: De weergave in uw browserregel verandert van "http://" in "https://". Via SSL gecodeerde gegevens kunnen niet door derden worden gelezen. Verstuur uw vertrouwelijke informatie alleen wanneer SSL-codering is geactiveerd en neem in geval van twijfel contact met ons op.

Inhoud en diensten van derden

Het aanbod op onze website kan ook inhoud, diensten en voordelen van andere aanbieders bevatten die ons aanbod aanvullen. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn kaarten van Google Maps, YouTube-video's of afbeeldingen van derden. Het oproepen van deze diensten van derden vereist regelmatig de overdracht van uw IP-adres. Hierdoor kunnen deze providers uw IP-adres waarnemen en ook opslaan. Wij stellen alles in het werk om alleen die derden op te nemen die IP-adressen uitsluitend gebruiken voor het leveren van inhoud. Wij hebben echter geen invloed op welke derde partij het IP-adres opslaat. Deze opslag kan bijvoorbeeld statistische doeleinden dienen. Indien wij kennis nemen van opslagprocessen door derden, zullen wij onze gebruikers hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Gelieve in dit verband ook kennis te nemen van de specifieke gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke derde aanbieders en dienstverleners waarvan wij op onze websites gebruik maken. U vindt ze ook in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Bezwaar tegen reclamemails

In het kader van de wettelijke impressumplicht moeten wij onze contactgegevens publiceren. Deze worden soms door derden gebruikt om ongevraagd reclame en informatie te sturen. Wij maken hierbij bezwaar tegen de toezending van reclamemateriaal van welke aard dan ook dat niet uitdrukkelijk door ons is toegestaan. Bovendien behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen het ongewenst en ongevraagd toesturen van reclamemateriaal. Dit geldt met name voor zogenaamde spam e-mails, spam brieven en spam faxen. Wij wijzen erop dat het ongeoorloofd doorgeven van reclamemateriaal strafbaar kan zijn op grond van het mededingingsrecht, het burgerlijk recht en het strafrecht. Vooral spammails en spamfaxen kunnen leiden tot hoge schadeclaims als zij de bedrijfsvoering verstoren doordat mailboxen of faxapparaten overvol raken.

Google Maps plugin

Wij gebruiken een plugin van de internetdienst Google Maps op onze websites. De exploitant van Google Maps is Google Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Wanneer u Google Maps op onze website gebruikt, wordt informatie over het gebruik van deze website en uw IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en ook op deze server opgeslagen. Wij hebben geen kennis van de exacte inhoud van de verzonden gegevens, noch van het gebruik ervan door Google. In dit verband ontkent het bedrijf de verbinding van de gegevens met informatie van andere Google-diensten en het verzamelen van persoonsgegevens. Google kan de informatie echter aan derden doorgeven. Als u Javascript in uw browser deactiveert, voorkomt u dat Google Maps wordt uitgevoerd. U kunt dan echter ook geen gebruik maken van de kaartweergave op onze websites. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verzamelen en verwerken van de informatie door Google Inc. zoals hierboven beschreven. Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Facebook plugin

Op onze websites vindt u plugins van het sociale netwerk Facebook. De provider van dit netwerk is Facebook Inc. Het is gevestigd in de VS, Californië 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Het Facebook-logo of de "Like"-knop op onze site identificeert de Facebook-plugins voor u. Let ook op het overzicht van Facebook-plugins op https://developers.facebook.com/docs/plugins. Wanneer u onze website bezoekt, maken wij via de plugin een rechtstreekse verbinding met de Facebook-server. U bent daar dan verbonden via uw browser. Dit geeft Facebook de informatie dat u onze websites met uw IP-adres hebt bezocht. Door op de "Like"-knop van Facebook te klikken, koppelt u inhoud van onze websites aan uw profiel op Facebook. Voor Facebook kan het bezoek aan onze site worden toegewezen aan uw gebruikersaccount. Wij hebben geen kennis van het soort inhoud dat aan Facebook wordt doorgegeven en hoe Facebook deze gebruikt. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens vindt u in het privacybeleid van Facebook, te vinden op https://de-de.facebook.com/privacy/policy. U kunt voorkomen dat uw bezoek aan onze pagina's wordt gekoppeld aan uw Facebook-profiel door u van tevoren af te melden bij uw Facebook-account.

Gebruik van het notitieblok met cookies

Een cookie bestaat uit een klein tekstbestand dat lokaal door de webbrowser wordt opgeslagen. Wanneer het kladblok wordt gebruikt, wordt een cookie aangemaakt met de ID van de geselecteerde advertentie. De cookie kan in de browser worden bekeken en door de gebruiker worden verwijderd. Cookies kunnen u niet als persoon identificeren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

urlaubsprinz KG behoudt zich het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele versie van de gegevensbeschermingsverklaring is altijd beschikbaar op https://www.'.$domain_de.'/'.$translate__datenschutz_url.'/

× ×